Seks en intimiteit in de spreekkamer: medisch of privédomein?

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Borstkanker is een ziekte die het leven van een vrouw volledig kan ontregelen. De behandeling van borstkanker kan ook impact hebben op seks en intimiteit. De vraag die beantwoord wordt in dit artikel is, of er een noodzaak is om seks en intimiteit aan te kaarten in een medisch gesprek. Om tot een antwoord te komen wordt eerst gekeken naar de wens van artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan en ten slotte wordt er onderzocht welke interventies aangeboden kunnen worden op het gebied van seks en intimiteit bij vrouwen met borstkanker.

Editie 3, 2022 Download artikel

Inloggen