Schouderdystocie

Het optreden van een schouderdystocie tijdens de baring is een niet goed voorspelbare, acute situatie.
De definitie van een schouderdystocie is het moeizaam ontwikkelen van de schouders, doordat de voorste schouder achter de symfyse (schaambeen) blijft haken.1

Een typisch verschijnsel bij een schouderdystocie is het zogenoemde turtle-neck sign, waarbij het hoofdje zich – na de geboorte van de schedel – weer lijkt terug te trekken.2 De voorste schouder van het kind blijft haken achter de symfyse van de moeder en het lukt niet om de baby geboren te laten worden (figuur 1). Een schouderdystocie komt bij ongeveer 1% van de bevallingen voor.1

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen