Risico’s van voedingssupplementen tijdens chemo- en immunotherapie

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Naast medicijnen voorgeschreven door artsen en verpleegkundig specialisten (oncologie) zijn er vrij verkrijgbare geneesmiddelen, voedingssupplementen en kruidengeneesmiddelen beschikbaar, zogeheten complementaire en alternatieve medicijnen (CAM). Dit artikel beschrijft de risico’s van het gelijktijdig gebruik van voedingssupplementen en kruidengeneesmiddelen, in het bijzonder voor oncologische patiënten die worden behandeld met chemo- of immunotherapie. De mogelijke interacties van CAM en oncolytica kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de behandeling van oncologische patiënten.

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen