Richtlijn koorts bij kinderen

Verpleegkundige

Koorts bij kinderen is een frequente reden voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. De uitdaging is het vroegtijdig onderscheiden van kinderen met een ernstige infectie van de grote meerderheid van kinderen met een zelflimiterende aandoening. Met het dalen van de incidentie van ernstige infecties sinds de introductie van verschillende vaccinaties, is ook de ervaring met de beoordeling van het ernstig zieke kind minder groot geworden. Het feit dat per jaar nog 23 kinderen in Nederland aan een infectieziekte overlijden, onderstreept het belang van tijdige onderkenning.1
Dit artikel bespreekt de belangrijkste, deels nieuwe inzichten bij de (verpleegkundige) beoordeling van en het beleid bij kinderen met koorts, zoals verwoord in de recent gepubliceerde NVK-richtlijn Koorts bij kinderen in de tweede lijn van 0-16 jaar. Tevens wordt er ingegaan op de angst bij ouders voor een ernstige oorzaak bij hun kind met koorts en wordt
(het belang van) voorlichting aan ouders besproken.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen