Refeedingsyndroom

Auteur(s): Vera Hoving
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ondervoede patiënten hebben bij te snel en het herintroduceren van te veel voeding een verhoogde kans op het ontwikkelen van het refeedingsyndroom. In dit artikel worden criteria voor identifi ceren hoogrisicopatiënten toegelicht. Elektrolytstoornissen kunnen leiden tot hormonale en metabole veranderingen en kunnen potentieel leiden tot levensbedreigende complicaties. Vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van dit ziektebeeld is van groot belang.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen