Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bij gebruik van drugs gaan de bloeddruk en de hartslag omhoog. Daardoor heeft het hart meer zuurstof nodig, terwijl de vaten kunnen vernauwen van drugs. Die gevaarlijke combinatie kan leiden tot pijn op de borst, ritmestoornissen of zelfs een hartinfarct. Met name stimulerende middelen (XTC, MDMA, amfetamine, speed, cocaïne, methylfenidaat, maar ook bijv. cafeïne) kunnen hartkloppingen, hoge hartslag (tachycardie) of hartproblemen veroorzaken.1 Sinds een aantal jaren wordt er een exponentiële toename van het gebruik van lachgas (distikstofoxide, N2O) gezien als recreatieve drug. Het is bekend dat lachgasgebruik neurologische schade kan teweegbrengen. Minder bekend is dat ook trombo-embolische events kunnen optreden, die in toenemende mate gezien worden.

Editie 1, 2024 Download artikel Literatuurlijst Bijlage 1

Inloggen