Pyramide van evidence

Auteur(s): Marianne Sinoo

Evidence-based practice betekent dat klinische beslissingen het best genomen kunnen worden door klinische expertise te integreren in het beslissingsproces. Dat betekent dat de zorgprofessional zijn kennis op het vakgebied op peil moet houden.

Het zoeken naar literatuur en het beoordelen van die literatuur op de aard van het geleverde bewijs behoort tot de competenties van alle zorgprofessionals en dus ook tot die van de verpleegkundige. Voor het zoeken naar onderzoeksliteratuur kunt u terecht in verschillende databanken, zoals de Cochrane, Pubmed en Cinahl. In de databanken kunnen zoekwoorden met elkaar worden verbonden met behulp van de zogenoemde Booleaanse operatoren, zoals ‘and’, ‘or’ en ‘not’.

In de onderzoeksliteratuur in de diverse databanken zijn verschillende soorten bewijsvoeringen te herkennen. De hiërarchie van de bewijsvoering wordt weergegeven in de ‘piramide van evidence’. Het beste bewijs wordt geleverd door metastudies en systematische reviews, omdat zij een overzicht geven van de stand van zaken op dat moment. Methodologisch hoogwaardige onderzoeken worden daarin naast elkaar gezet.

De besproken onderzoeken in deze ‘reviews’ zijn meestal randomized clinical trials (RCT’s) van hoge kwaliteit. Vandaar dat de enkele RCT volgt op de systematische reviews. De reden is dat één enkele RCT minder bewijs levert dan bijvoorbeeld vijftien RCT’s over hetzelfde onderwerp. Onderaan de piramide van evidence staat de gevalsbeschrijving, waarin maar één geval besproken wordt.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen