Procedures na nietnatuurlijk overlijden in het ziekenhuis

Auteur(s): Reijnders, U.
Verpleegkundige

Zowel voor artsen als voor verpleegkundigen is niet altijd duidelijk wanneer bij een overleden patiënt sprake is van een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood. Hierdoor kunnen onjuiste beslissingen worden genomen, soms met verstrekkende gevolgen. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat onder een lijkschouw wordt verstaan, wie deze mag uitvoeren, welke overlijdensverklaringen wel of niet ingevuld moeten worden en wanneer de forensisch arts in beeld komt. Verder wordt beschreven wanneer er sprake is van een niet-natuurlijke dood en wat de arts/verpleegkundige dan wel of niet mag doen.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen