Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom

Rubriek: Ziektebeeld

Hypertensieve aandoeningen komen veel voor in de zwangerschap. Er kan sprake zijn van alleen (chronische) hypertensie of hypertensie met proteïnurie (pre-eclampsie). Een ernstige variant is het hellp-syndroom (hemolyse, elevated liver enzymes en low platelets).

Over de pathofysiologie is nog lang niet alles bekend. Endotheelschade speelt een rol. De belangrijkste complicaties zijn eclampsie, nierinsufficiëntie en leverbloeding. De enige curatieve behandeling is het beëindigen van de zwangerschap.

Tot een zwangerschapsduur van 32(-34) weken kiest de gynaecoloog in verband met prematuriteit van de baby, vaak voor een afwachtend beleid en het bestrijden van symptomen. Meestal is de verslechterende foetale conditie uiteindelijk de reden om in te grijpen en een keizersnede te doen. Hypertensie wordt behandeld met orale of intraveneuze antihypertensiva; pre-eclampsie of een eclamptisch insult wordt behandeld met magnesiumsulfaat i.v.

In het amc worden deze patiënten op de medium care voor zwangeren verpleegd. Hier krijgen patiënten specifieke voorlichting en ondersteuning bij het omgaan met hun ziekte.

Editie 4, 2010 Download artikel

Inloggen