Praktijkgericht onderzoek

Auteur(s): Valk, E. van der

Praktijkgericht onderzoek richt zich op kennis- en inzichtontwikkeling voor praktische problemen waar zorgprofessionals in de praktijk tegenaan lopen.

Met deze vorm van onderzoek worden producten en concrete oplossingen voor praktijkproblemen ontworpen die toegepast en getest worden in de dagelijkse praktijk. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van een wetenschappelijk onderzoek dat kan voortkomen uit een praktisch probleem waarmee zorgprofessionals in de praktijk te maken hebben.

Het beschreven onderzoek vindt plaats op de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In dit artikel worden de glaucoomzorg en de daaruit voortkomende onderzoeksvragen belicht. Vervolgens leidt dit tot een onderzoeksopzet die getest wordt in een pilotstudie met twaalf respondenten.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen