Post-COVID en hyperbare zuurstoftherapie

Rubriek: Interventies
Verpleegkundige

Post-COVID is een relevant probleem voor de betrokken patiënten, hun sociaal netwerk en de maatschappij. Als verpleegkundige of verpleegkundig specialist kunt u in elk vakgebied met post-COVID-patiënten geconfronteerd worden. Door kennishiaten is er soms sprake van onbegrip voor of zelfs ontkenning van het ziektebeeld.

Editie 4, 2023 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen