Pijn op de borst

Auteur(s): Boes-van Laar, M.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De meeste mensen hebben ooit pijn of een steek op de borst gehad. Een naar gevoel, waarbij al snel gedacht wordt aan hart- of longproblemen. Pijn op de borst kan echter verschillende oorzaken hebben. Het kan een symptoom zijn van een levensbedreigend probleem, zoals een hartinfarct, maar het kan ook een gevolg zijn van overbelaste spieren na inspaninning. In de praktijk is het soms moeilijk om de oorzaak van pijn op de borst te duiden. Zorgverleners kunnen met behulp van klinisch redeneren de juiste medische en verpleegkundige diagnosen stellen en passende zorg aan patiënten verlenen.

Editie 1, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen