Pijn meten bij patiënten met verbale beperkingen

Verpleegkundigen en verzorgenden meten dagelijks pijn bij diverse groepen patiënten, jong en oud. Pijnmeting blijft niet alleen beperkt tot de bekende groep postoperatieve patiënten met acute pijn, maar wordt in toenemende mate ook uitgevoerd bij patiënten met chronische pijn, zoals patiënten met een oncologische of neurologische aandoening.

De pijnmeting wordt meestal gedaan met behulp van de Numeric Rating Scale (NRS). Voor jonge (preverbale) kinderen is de NRS geen optie. Daarom zijn er de afgelopen jaren observatieschalen ontwikkeld voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën; bekend zijn de flacc en de comfort. Zijn deze schalen ook toe te passen bij volwassen patiënten met verbale beperkingen, zoals oudere demente patiënten of patiënten met een neurologische aandoening? Of zijn voor hen andere schalen beschikbaar? En zijn deze schalen getest, valide en betrouwbaar gebleken?

In dit artikel wordt beschreven hoe Emma, Sophie en Lars antwoord hebben gezocht op deze vragen.

Editie 2, 2010 Download artikel

Inloggen