Patiëntveiligheid op een kinder- of neonatologie afdeling

Auteur(s): Berckmans, M. en Driessen, J.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dit artikel beschrijft hoe het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) helpt om de patiëntveiligheid te verhogen. Dit geldt voor volwassen patiënten, maar ook voor kinderen en pasgeborenen. Ouders en het ziekenhuis hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het verzorgen en behandelen van kinderen en pasgeborenen vragen specifieke aspecten en risico’s de aandacht.
Toch zal het niet mogelijk zijn om 100% patiëntveilige zorg te leveren. In een organisatie moet u leren van (bijna-) fouten. Dit kan alleen wanneer u (bijna-)fouten meldt, registreert, analyseert, risico’s in kaart brengt, verbetermaatregelen implementeert en evalueert of de genomen maatregelen ook het gewenste effect hebben bereikt.
Aan de hand van twee voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat een fout kan leiden tot het implementeren van verbeteringen en het veiliger maken van zorg en behandeling. Tot slot wordt uitgelegd wat u als verpleegkundige kunt doen om de zorg zo veilig mogelijk te maken, samen met de patiënt en ouders.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen