Patiëntparticipatie in de zorg

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Patiëntparticipatie en familieparticipatie zijn belangrijk om persoonsgerichte essentiële zorg te kunnen leveren. De huidige zorgprofessionals in het ziekenhuis zijn nog onvoldoende voorbereid op samenwerken met patiënten en familie.1 Patiëntparticipatie betekent niet alleen uitgenodigd worden om te participeren aan de zorg en besluitvorming over de eigen zorg, maar ook aan de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek en het vormgeven en uitvoeren van onderwijs. Shared decision-making (SDM), oftewel samen beslissen in de spreekkamer, en de verpleegkundige overdracht aan het bed samen met patiënt en naasten zijn voorbeelden uit het CAPPUCCINO-rapport,2 een leidraad voor patiënt- en familieparticipatie. In dit artikel wordt beschreven wat SDM en overdracht aan het bed inhouden en hoe u ze kunt toepassen, gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen