Patiënten met obesitas op de verpleegafdeling

Auteur(s): Zeilstra, J. en Berkepies, W.
Verpleegkundige

Nederlanders kampen steeds vaker met overgewicht. In het verzorgingsgebied van het UMC Groningen komt relatief veel obesitas voor. Het ziekenhuis wordt toenemend geconfronteerd met obese patiënten en het gebruik van XXLhulpmiddelen.
Het is belangrijk om ook deze patiëntencategorie veilige en ergonomisch verantwoorde zorg te kunnen bieden.
Daarom is in het UMC Groningen in 2011 een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de verschillende kenmerken en zorgscenario’s bij obese patiënten.
Er is onderzoek gedaan op basis van interviews en literatuurstudie.

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen