Palliatieve sedatie

Rubriek: Casuïstiek

Palliatieve sedatie kan ingezet worden in de laatste levensfase en wanneer iemand ondraaglijk lijdt. Naast goede medische zorg is verpleegkundige zorg heel belangrijk. Omdat er nog veel misverstanden bestaan rondom sedatie, is communicatie met patiënt, naaste(n) en betrokken hulpverleners heel belangrijk.

De verpleegkundige kan hier een grote rol in vervullen. Daarnaast is een goede uitvoering van de sedatie heel belangrijk. Het doel van dit alles is dat de patiënt comfortabel is en rustig kan sterven. De naaste(n) hebben op deze manier gelegenheid om op een goede manier afscheid te nemen van hun dierbare.

Editie 3, 2011 Download artikel Stappenplan

Inloggen