Ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedrag: horen, zien en… handelen

Auteur(s): Heemskerk, J.
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen verontrustende berichten over ouderenmishandeling overwaaien uit met name Engeland en Amerika. Er volgden in Nederland toen meerdere onderzoeken naar aard en omvang van het verschijnsel. Sinds de jaren negentig staat ouderenmishandeling in Nederland steeds meer in de belangstelling.1
Ouderenmishandeling, niet te verwarren met oudermishandeling, valt onder huiselijk geweld. Instellingen zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de Landelijke Meldcode huiselijk geweld te gebruiken. Ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedrag vraagt om kennis van de risicofactoren, verschijningsvormen en signalen.
Aan de hand van casuïstiek komen in dit artikel verschillende verschijningsvormen van ouderenmishandeling aan de orde.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen