Oud en kwetsbaar

Een ziekenhuisopname is een risicovolle gebeurtenis voor oudere patiënten: 30-60% ontwikkelt een blijvend functieverlies. Dit betekent een toename van afhankelijkheid en daarmee een toename van zorg.

Niet alle ouderen hebben een even groot risico op het ontwikkelen van functieverlies. De normale gevolgen van het ouder worden, de ontwikkeling van geriatrische condities en syndromen, multimorbiditeit, maar ook de iatrogene aspecten van de ziekenhuisopname staan in verband met het ontwikkelen van functieverlies.

De ISAR-HP kan met slechts vier vragen oudere patiënten met een verhoogd risico op functieverlies selecteren bij opname in het ziekenhuis: hulp nodig hebben bij het verrichten van IADL vóór de opname, het gebruiken van een hulpmiddel bij het lopen, hulp nodig hebben bij reizen en geen onderwijs hebben gevolgd na het veertiende jaar.

Dit is een eerste stap in het voorkomen van blijvend functieverlies en moet worden gevolgd door het vaststellen van (mogelijke) geriatrische problemen en gerichte interventies.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen