Opvang van suïcidepogers op een somatische afdeling

Bijna dagelijks wordt er wel iemand op een Spoedeisende Hulp (SEH) binnengebracht na een poging tot zelfdoding. Dit gebeurt vaak niet vanuit een afgewogen beslissing om het leven te beëindigen. Goede opvang
na een dergelijke poging kan iemand helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. Deze opvang vindt plaats door de consulent psychiatrie en door de verpleegkundigen en artsen werkzaam op de somatische afdeling.

Dit artikel beschrijft achter gronden rond suïcidaal gedrag en aandachtspunten bij de opvang en nazorg van patiënten in het algemeen ziekenhuis na een suïcidepoging. Leidend hierbij is de inhoud van de in 2012 verschenen Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen