Op weg naar minder pijn bij volwassen patiënten met brandwonden

Auteur(s): Jong, A. de
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Adequate pijnbestrijding is een essentieel onderdeel van de behandeling van patiënten met brandwonden, omdat dit bijdraagt aan een snellere genezing en de kans op late gevolgen zoals posttraumatisch stress kan verminderen. Om het pijnbestrijdingsbeleid te kunnen evalueren, is het meten van pijn van groot belang. Pijnmeting wordt het best uitgevoerd met behulp van de meest geschikte pijnmeetinstrumenten. Voor volwassenen die in staat zijn een zelfrapportage van pijn te geven is dit de visueel analoge thermometer.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen