Onderzoek doen, en dan….

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het belang van evidence-based practice door verpleegkundigen groeit. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen in hun opleiding te maken met het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek. In de praktijk blijkt het uitvoeren van onderzoek lastig, doordat er weinig tijd is naast de primaire taak van zorgverlening en het aanvragen van een subsidie een tijdrovende klus is. Het schrijven van een onderzoeksvoorstel is nog geen garantie voor het verkrijgen van een subsidie. Daarvoor zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het samenstellen van een (brede) onderzoeksgroep, het kiezen van een geschikte subsidieverstrekker en het aantonen van de relevantie van het onderzoek. In dit artikel gaan we primair in op de onderdelen die belangrijk zijn voor het aanvragen van een subsidie. Daarnaast bespreken we het onderzoeksvoorstel, dat de basis vormt voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen