Omgaan met hoop

Rubriek: Casuïstiek

Patiënten met kanker en een korte levensverwachting geven, ondanks besef van een korte prognose, de hoop op (volledige) genezing niet op.1 Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiënt onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Dit zijn allerlei vragen waarmee hulpverleners die omgaan met patiënten met kanker in de palliatieve fase van hun ziekte, vaak te maken hebben. Het doel van dit artikel is hulpverleners eruit ondersteuning eruit bieden bij het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen