Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS): definitie, diagnostiek en behandeling

Auteur(s): Meijer, P. en Blijham, T.
Rubriek: Casuïstiek

Het Centrum voor Thuisbeademing en Slaapapneu behandelt al jaren patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De diagnostiek en behandeling van deze stoornissen vinden in een multidisciplinaire setting plaats.

Sinds mei 2009 is er één polikliniek waar de patiënt met de verdenking op slaapapneu naartoe wordt verwezen. Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een aandoening waarbij er tijdens de slaap apneus (ademstops) optreden, al dan niet in combinatie met snurken.

Deze ademstops worden veroorzaakt doordat de bovenste luchtweg samenvalt. De slaapkwaliteit is vaak slecht en daardoor zijn patiënten overdag erg vermoeid en hebben een slaapneiging. OSAS gaat in 90% van de gevallen gepaard met ernstig overgewicht.

Naast de standaardbehandeling (CPAP, luchtwegverruimende operatie) is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de toepassing van andere behandelingen, zoals het mandibulair repositieapparaat (MRA) en bijzondere vormen van thuis toepasbare nachtelijke beademing (BIPAP).

Editie 3, 2012 Download artikel

Inloggen