NT-proBNP, een cardiaal hormoon

Auteur(s): Boes-van Laar, M.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Adolfo José De Bold (1942-2021) was een Canadese cardiovasculair endocrinoloog die ontdekte dat de hartcellen, oftewel cardiomyocyten, hormonen produceren die een rol spelen bij de regeling van de bloeddruk, het bloedvolume en de omvang van het cardiovasculaire systeem. Hij noemde deze groep hormonen natriuretische peptiden (NP). Ze beschermen het hart tegen overbelasting (figuur 1). De NP’s beïnvloeden de receptoren in het hart, de bloedvaten, de nieren, het gastro-intestinale systeem, de pancreas en de lever. In latere jaren is het mogelijk geworden deze hormonen in het bloed te bepalen, de BNP- of NT-proBNP-waarde.

Editie 4, 2022 Download artikel

Inloggen