Nieuwe Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Parkinsonpatiënten krijgen te maken met veel uiteenlopende problemen, die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van de patiënt en zijn naasten. De zorg voor parkinsonpatiënten en hun naasten is complex en vraagt om gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Met deze verpleegkundige zorg bij parkinsonpatiënten bestaat veel ervaring in de klinische praktijk, maar tot op heden is er nog weinig internationale wetenschappelijke evidentie. In Nederland is in 2000 een richtlijn ‘Verpleging en verzorging van mensen met Parkinson’1 verschenen. Deze is inmiddels verouderd en biedt onvoldoende handvatten voor de praktijk. In samenwerking met de Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen (NWP) en ParkinsonNet is een nieuwe landelijke Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson ontwikkeld.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen