Nierinsufficiëntie door jodiumhoudende contrastmiddelen

Auteur(s): Holsman, S.

Nierinsufficiëntie door jodiumhoudende contrastmiddelen is de derde oorzaak van acute nierinsufficiëntie in Nederlandse ziekenhuizen. Daarom is als een van de tien thema’s van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma gekozen voor: ‘Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudendecontrastmiddelen’.

In dit artikel gaan we in op jodiumhoudende contrastmiddelen, contrastnefropathie, laten we zien hoe de nierfunctie wordt berekend en behandelen we de preventieve maatregelen bij hoogrisicopatiënten.

Editie 1, 2011 Download artikel

Inloggen