Negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie (NDT) is een niet-chirurgische methode om een slecht genezende wond te reinigen en het genezingsproces te versnellen door middel van negatieve druk of zuigkracht.

Door de negatieve druk wordt de perfusie van het weefsel in de wondomgeving gestimuleerd en dat komt de vorming van granulatieweefsel ten goede. Bovendien nemen verontreiniging en oedeem af en worden de wondranden naar elkaar toegetrokken.

Negatieve druktherapie is bij vele soorten wonden bruikbaar, maar er is een aantal belangrijke contra-indicaties en soms moet de therapie met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Bij een juiste toepassing en correcte werkwijze door bevoegde zorgprofessionals kan er weinig misgaan met negatieve druktherapie. Dit geldt in de klinische setting, in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuissituatie.

Editie 4, 2010 Download artikel

Inloggen