Münchausen- 'by proxy'-syndroom

Auteur(s): Patries Worm
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Bij kindermishandeling kan gedacht worden aan lichamelijke en geestelijke kindermishandeling, affectieve en lichamelijke verwaarlozing, kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, huiselijk geweld of psychische mishandeling. Een minder voorkomende vorm van kindermishandeling is het Münchhausen-‘by-proxy’-syndroom (MBPS). Tegenwoordig spreken we liever over pediatric condition falsification (PCF). Kinderartsen en verpleegkundige hebben een belangrijke rol in het detecteren van PCF en het op gang brengen van hulp. Het vermoeden is dat er veel meer kinderen slachtoffer zijn.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen