Morbide obesitas

Auteur(s): Horchner, R.

Morbide obesitas is een chronische ziekte die in de westerse wereld epidemische vormen aanneemt. Bij deze ziekte vindt er een stapeling plaats van het overtollig lichaamsvet in het lichaam. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen waarbij het metabool syndroom (insulineresistentie die kan resulteren in diabetes mellitus 2, verstoring van serumlipiden (cholesterol en vetzuren) en hypertensie) een belangrijke oorzaak is.

Daarnaast hebben patiënten die lijden aan morbide obesitas een verhoogde kans op cholelithiasis, varices, dyspnoe d’effort, hart- en vaatziekten enzovoort. Met deze kennis rijst de vraag hoe het komt dat er anno 2010 nog professionals rondlopen met vooroordelen ten aanzien van patiënten met morbide obesitas en op basis van gebrekkige kennis, geen of onjuiste (medische) interventies adviseren.

Met een eenvoudig trainingsprogramma kunnen zorgprofessionals zich bijscholen om aan de doelgroep zorg op maat te bieden en een bijdrage te leveren aan de kostenbeheersing in de zorgsector.

Editie 2, 2010 Download artikel

Inloggen