Moeilijke patiënt of moeilijke begeleiding?

Rubriek: Casuïstiek

Mohammed werd opgenomen met letsel aan de frontaalkwab na een ongeval. Hij was onrustig en gedroeg zich agressief. Door een continue ontslagwens bleek hij niet te handhaven op een verpleegafdeling en belandde in 5-punts fixatie op de intensive care.
Na enige tijd werd hij overgeplaatst naar de Psychiatrisch Medische Unit (PMU).

Door de structuur die hem geboden werd en het feit dat hij er niet kon weglopen was hij daar te handhaven. De bejegening op een PMU is meer gericht op samenwerking en begrenzing van negatief gedrag.
Hiervoor zijn de verpleegkundigen getraind in de de-escalerende interventiemethodiek. Door de eenduidige aanpak en multidisciplinaire samenwerking kon de patiënt snel worden gedefi xeerd. De patiënt bleef op de PMU tot hij werd overgeplaatst voor gespecialiseerde
revalidatie. Ondanks de neurologische aard van de problematiek is intensieve samenwerking tussen de somatische specialismen en de psychiatrie essentieel voor de behandeling van dit type patiënt.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen