Methylfenidaat

Auteur(s): Nienke van Rossum
Rubriek:
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Methylfenidaat is een centraal stimulerend middel, dat als eerstekeusmiddel wordt ingezet tijdens de medicamenteuze behandeling van ADHD. Als eerste stap in de behandeling van ADHD wordt psycho-educatie en (indirecte) gedragstherapie gegeven. Als er ondanks deze behandelingen nog sprake is van significante problemen én bij kinderen en volwassenen bij wie er sprake is van ernstige problemen dan komt medicamenteuze behandeling met methylfenidaat in aanmerking. In dit artikel worden de werkzaamheid en bijwerkingen en enkele aspecten van het werkingsmechanisme van methylfenidaat besproken. Verpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met ADHD. Om patiënten met ADHD adequaat te kunnen helpen en ondersteunen tijdens een opname, is het goed om als verpleegkundige op de hoogte te zijn van het ziektebeeld en de behandelmogelijkheden.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen