Met spoed van de pijn af

Auteur(s): Berbe, S. en Kemps, H.

Acute pijn en trauma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Patiënten met een trauma ervaren pijn, maar de duur en intensiteit hoeven niet gelijk te zijn aan de ernst van de weefselbeschadiging. Bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft 91% van de patiënten pijn en 85% van de ongevalspatiënten verlaat de SEH met pijn, veelal met matige tot ernstige pijn.

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor pijnbehandeling in de keten van spoedzorg. Hierin staan aanbevelingen om de pijnbehandeling te verbeteren. Zo is het belangrijk pijn minstens driemaal gedurende het verblijf op de SEH te meten en hiervoor een gevalideerd meetinstrument te gebruiken, zoals de Numeric Rating Scale. Daarnaast zijn er verschillende interventies toepasbaar die de pijn effectief kunnen verminderen. Hierbij valt te denken aan niet-farmacologische behandelingen, zoals informatievoorziening en immobilisatie.

Ook de effectiviteit van verschillende farmacologische interventies onder spoedeisende omstandigheden worden beschreven.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen