Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Auteur(s): Sino, C.

Sinds 1 januari 2011 is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten van kracht geworden in de eerste lijn en vanaf eind 2012 geldt deze ook in de tweede lijn. Dit betekent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naleving van deze richtlijn gaat controleren.

Het Veiligheidsmanagementsysteem (vms) is een stelsel van concrete maatregelen waarmee 93 ziekenhuizen in Nederland continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Dit vms heeft tien hoog vermijdbaar geclassificeerde schades geïntegreerd.

Eind 2012 dienen de 93 ziekenhuizen een vms-systeem te hebben geïmplementeerd en 50% reductie te kunnen aantonen op de gekozen thema’s. Eén van deze tien hoog vermijdbaar geclassificeerde schades is het thema medicatieoverdracht. Door het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie bij opname en ontslag (medicatieverificatie) kunnen veel fouten worden voorkomen.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen