Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling

Rubriek:
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland zijn verschillende soorten medicamenteuze pijnbestrijding mogelijk tijdens een bevalling. Pijnstilling door medicatie moet altijd weloverwogen gebruikt worden in verband met mogelijke risico’s bij moeder en kind.
Zorgverleners en behandelaars zijn samen verantwoordelijk voor het terugdringen van potentiële risico’s. Dit betekent in het geval van medicamenteuze pijnstilling dat professionele zorg en behandeling 24 uur gegarandeerd zijn, dat het personeel geschoold en deskundig is, dat moeder en kind continu worden gemonitord en bewaakt tijdens de
medicatietoediening en dat pijn en pijnbeleving worden gemeten, genoteerd en geëvalueerd.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen