Klinisch redeneren bij acute buikpijn bij volwassenen

Auteur(s): Sterrenburg, A.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Acute buikpijn is een aandoening die (op de Spoedeisende Hulp) aandacht en vaak directe behandeling vereist. Acute buikpijn kan veroorzaakt worden door een infectie, ontsteking, vasculaire occlusie of obstructie. Veelal gaat het gepaard met klachten zoals plotseling opkomende pijn met bijbehorende misselijkheid en/of braken.

Editie 3, 2023 Download artikel

Inloggen