Kinderwens, lifestyle en preconceptiezorg

Lifestylefactoren (gezonde voeding, gezond gewicht en stoppen met roken, alcohol en drugs) worden steeds belangrijker, ook in het geval een vrouw zwanger wil worden en gezond zwanger wil zijn.

Ziekenhuizen stellen steeds vaker grenzen aan het gewicht, voordat paren kunnen starten met een IVF-behandeling. Vanuit preventief oogpunt wordt preconceptiezorg aangeboden. In Nederland kunnen paren met een kinderwens hiervoor terecht op een preconceptie- of kinderwensspreekuur bij een verloskundige, huisarts of Care for Women-verpleegkundigen en in een aantal ziekenhuizen bij fertiliteitverpleegkundigen.

In het UMC Utrecht wordt in het verpleegkundig preconceptiespreekuur gebruikgemaakt van een theoretisch gedragsmodel: de minimale interventiestrategie (MIS). Dit model vormt de basis voor de toe te passen interventies.

Editie 4, 2011 Download artikel

Inloggen