Kaliumhuishouding en de natrium-kaliumpomp

Auteur(s): Becude, L.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Kalium (K) is, samen met natrium (Na), het meest overvloedig aanwezige elektrolyt in ons lichaam. Een elektrolyt is een zout of mineraal, dat opgelost in een vloeistof een elektrisch geladen deeltje wordt, ook wel
ion genoemd (Na+, K+). Naast kalium en natrium zijn er vele andere elektrolyten, die, hoewel in veel lagere concentraties aanwezig, elk belangrijke functies hebben in een scala aan fysiologische processen.
De regulatie van de elektrolytenconcentraties luistert zeer nauw en is essentieel voor het behoud van de normale homeostase; dat wil zeggen, het constant houden van ons interne milieu. Kalium speelt vooral een belangrijke rol in de membraanpotentiaal en dus bij de elektrische geleiding over de celmembraan. In dit artikel gaan we in op de regulatie, fysiologie en pathofysiologie van het kalium.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen