Inhaleren van medicatie

Auteur(s): Jantine de Bruijn
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Mensen met een chronische longziekte worden voornamelijk behandeld met inhalatiemedicatie. Meer dan 85% van deze mensen inhaleert verkeerd. Dit kan grote gevolgen hebben. Er zijn verschillende soorten inhalatoren: pressurized metered dose inhalers met en zonder voorzetkamer, breath-actuated aerosol, soft mist inhaler, droog poeder inhalatoren en jetvernevelaars. De keuze voor een bepaalde inhalator kan gemaakt worden met behulp van een beslisboom. Het doel van het gebruik van een inhalator is voldoende longdepositie te bereiken. De mate van depositie is afhankelijk van de deeltjesgrootte van het medicijn, de inspiratoire luchtstroomsterkte en de inhalatorweerstand. Het gebruik van een inhalator is complex, omdat er verschillende stappen doorlopen moeten worden om de medicatie uiteindelijk in de longen terecht te laten komen. Het is van belang dat er eenduidige inhalatie-instructie gegeven wordt door de verschillende betrokken hulpverleners en dat deze regelmatig herhaald wordt.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen