Het stervensproces

In Nederland overleden in 2006 ongeveer 135.000 mensen, van wie 77.000 aan een chronische aandoening. Van hen was 75% ouder dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst sterk toenemen.

De meest voorkomende doodsoorzaken bij chronische aandoeningen zijn:
- kanker: 40.000 patiënten;
- CVA (na correctie voor acute sterfte): 10.000 patiënten;
- dementie: 8000 patiënten;
- COPD en hartfalen: ieder 6000 patiënten;
- diabetes mellitus: 3500 patiënten;
- overige aandoeningen: 3500 patiënten.

Van deze mensen overlijdt 31% thuis, 28% in een ziekenhuis, 25% in een verpleeghuis, 10% in een verzorgingshuis en 6% elders (o.a. in een hospice). In dit artikel wordt ingegaan op de fysiologie en de symptomatologie van het sterven, de behandeling van de meest voorkomende klachten en problemen en de zorg voor en begeleiding van stervende patiënten en hun naasten.

Editie 4, 2011 Download artikel

Inloggen