Het klinisch pad Ontslag

Rubriek: Casuïstiek

Een effectief ontslagproces is een gepland programma dat voorziet in continuïteit van de zorg en tegemoetkomt aan de zorgbehoeften van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. Het is een complex proces met veel verschillende inhoudelijke en tijdgebonden aspecten dat goed gestructureerd en gecoördineerd moet worden.1

De toename van het aantal oudere patiënten, de verkorting van de opnameduur en de complexiteit van het ontslagproces maken het belang van een klinisch pad Ontslag duidelijk. Binnen dit klinisch pad wordt het ontslagproces beschreven en de continuïteit ervan bewaakt. Dit artikel beschrijft de aanleiding, ontwikkeling en resultaten van het klinisch pad Ontslag.

Editie 3, 2012 Download artikel

Inloggen