Het guillain-barrésyndroom

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het guillain-barrésyndroom (GBS) is een snel progressieve levensbedreigende aandoening. Het wordt in de meeste gevallen voorafgegaan door een infectie en ontstaat door kruisreactie van geproduceerde antistoffen met bestanddelen van de lichaamseigen zenuwen. Het syndroom wordt gekenmerkt door een progressieve zwakte van armen en benen in combinatie met verlaagde dan wel afwezige spierrekkingsreflexen. De diagnose kan veelal op basis van het klinisch beeld worden gesteld, en kan worden ondersteund door een verhoogd liquoreiwit en door typische bevindingen op een elektromyogram (EMG). De eerstekeusbehandeling is de intraveneuze toediening van immunoglobulinen (IVIG). Plasmaferese werkt even goed, maar is gecompliceerder en hierbij treden meer bijwerkingen op. De snelheid en mate van herstel variëren sterk van patiënt tot patiënt en kunnen worden ingeschat aan de hand van een aantal prognostische factoren.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen