Het diogenes-syndroom

Het diogenes-syndroom is een combinatie van zelfverwaarlozing, verzameldrang, slechte zelfzorg, achteruitgang van het dagelijks functioneren (adl), een vervuilde woonomgeving en sociale isolatie. Daarnaast kan er bij de verwaarloosde oudere sprake zijn van andere comorbiditeit.

(H)erkenning en behandeling/begeleiding van de verschillende fenomenen, bijkomende ziekten/deficiënties, oorzaken van zelfverwaarlozing en verzameldrang verbeteren begrip, opvang, verzorging en bejegening van de geïsoleerde, verwaarloosde en kwetsbare oudere in het algemeen ziekenhuis. De preventie en nazorg van verwaarlozing bij ouderen is van groot belang voor de ambulante (ggz-/ggd-/ oggz-)zorg.

Dit artikel richt zich op de opvang van deze kwetsbare ouderen in het algemeen ziekenhuis.

Editie 4, 2012 Download artikel

Inloggen