Het AlfaBet van de aCute zorg

Verpleegkundige

De gebruikelijke manier om tot een diagnose te komen is een uitgebreide anamnese gevolgd door lichamelijk onderzoek, eventueel aanvullend onderzoek en de formulering van een werkdiagnose met differentiaaldiagnoses. Indien er sprake is van een stabiele situatie, is dit een beproefde methode.
Er zijn echter situaties dat deze methode niet geschikt is, situaties waarin er sprake is van een acute bedreiging van de gezondheid van een patiënt. Een goede klinische blik is vaak voldoende om te zien dat een patiënt instabiel is of instabiel aan het raken is. Het opsporen van het achterliggende probleem is dikwijls complexer. Bij acute patiënten ontbreekt de tijd om via de gebruikelijke manier tot een diagnose te komen. Orgaansystemen kunnen uitvallen met ernstige restschade of de dood tot gevolg.

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen