Herkennen van een zieke neonaat

Auteur(s): Evelien Langenberg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een pasgeborene wordt tot de 28e levensdag een neonaat genoemd. Een neonaat kan ons niet vertellen wat hij voelt, maar kan wel verschillende signalen afgeven om aan te geven hoe het met hem gaat. Deze signalen zijn vaak subtiel en kunnen snel optreden of veranderen. Het is aan ons als zorgverleners om deze signalen tijdig te herkennen, goed te interpreteren en hierop adequaat te handelen.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen