Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige

Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor een op de vijf sterfgevallen in Nederland en daarmee een van de grootste doodsoorzaken. Binnen de hart- en vaatziekten is er sinds een paar jaar aandacht voor het feit dat mannen en vrouwen zich verschillend kunnen presenteren, niet altijd dezelfde behandeling ondergaan en een verschillende prognose kunnen hebben. De verschillen die gezien worden zijn te verklaren aan de hand van genderverschillen die sociocultureel bepaald zijn en sekseverschillen – oftewel biologische verschillen – of een combinatie van beide. Het is niet altijd duidelijk of een observatie toe te schrijven is aan sekse of aan gender. Dit artikel onderstreept het belang van de bewustwording van deze verschillen, bij hart- en vaatziekten in het algemeen en in het bijzonder bij thoracale aorta-aneurysmata, om hiermee de diagnose, behandeling en prognose van zowel mannen als vrouwen met hart- en vaatziekten in Nederland te verbeteren.

Editie 4, 2023 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen