Handen wassen!

Auteur(s): Daha, T.

De moderne tijd met al zijn technische mogelijkheden laat in de medische en verpleegkundige zorg grote vooruitgang zien. Een aantal jaren geleden was het niet mogelijk om moeilijke en gecompliceerde operaties uit te voeren bij patiënten die gezien hun leeftijd of hun onderliggend lijden een te lage weerstand hadden om dergelijke operaties te overleven. Met de komst van de minimale chirurgie, betere behandelmethoden en geavanceerde apparatuur, is dit wel mogelijk geworden.

Hoewel al deze technische vooruitgang belangwekkende resultaten laat zien, blijft de kwetsbare patiënt kwetsbaar en moet voorkomen worden dat overdracht van micro-organismen naar dergelijke patiënten plaatsvindt. Er moet zeker voorkomen worden dat de patiënt wordt besmet met de pathogene ziekenhuisflora.

Editie 2, 2009 Download artikel

Inloggen