Haloperidol

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Haloperidol is een geneesmiddel dat sinds 1959 veelvuldig wordt voorgeschreven aan patiënten die last hebben van psychotische klachten. Het wordt bijvoorbeeld voorgeschreven aan ouderen met gedragsstoornissen ten gevolge van dementie en delier. Het heeft een sterk sederende en antipsychotische werking en wordt vooral toegepast bij acute psychiatrische opwindingstoestanden en acute psychosen. Verpleegkundigen worden regelmatig geconfronteerd met ouderen met gedragsproblemen. Om ouderen beter te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat verpleegkundigen op de hoogte zijn van gedragsproblemen bij ouderen en kennis hebben van de medicatie haloperidol.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen