Groep B-streptokok

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland is ongeveer 20% van alle zwangere vrouwen draagster van groep B-streptokokken (GBS) ook wel Streptococcus agalactiae genoemd. De helft van alle kinderen van wie de moeder draagster is van GBS, is gekoloniseerd. Ongeveer 1% van die kinderen ontwikkelt een infectie tijdens of kort na de geboorte. GBS kan bij 15 tot 20 pasgeborenen per jaar leiden tot ernstige neonatale morbiditeit en mortaliteit. In 10% van de gevallen is er sprake van een sepsis/meningitis en 5% van deze pasgeborenen houdt restverschijnselen. Ongeveer 5% van de geïnfecteerde kinderen komt te overlijden.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen