Grenzen aan zorg

Auteur(s): Meijer, Michiel
Verpleegkundige

Meer dan de helft van de verpleegkundigen wordt tijdens het werk geconfronteerd met agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Oplopende wachttijden en bezorgdheid zijn voor externen vaak aanleiding voor frustratie of agressie. Hoe kunnen verpleegkundigen omgaan met de toenemende agressie?

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen